Lucyna Gaj
o nowej koncepcji pianistyki
Aby dobrze grać klawiaturę do dłoni trzeba DO-PA-SO-WAĆ

FILMY

Przykład gry na G.L.C.F.-17
Gram końcowy fragment koncertu e-moll F.F. Chopina
Porównanie klawiatury G.L.C.F.-17 z klawiaturą standardową
  Przyklad gry na G.L.C.F.-17   Gram partie koncowa  Grande Polonaise Brillante Op.22  F.F. Chopina